دپارتمان نرم افزار

آخرین مهلت ثبت نام ترم تابستان:

96/4/29

 

دوره‌های تخصصی آموزش نرم افزار
 

*جهت مشاهده سرفصل مطالب هر دوره آموزشی روی نام آن دوره و جهت مشاهده رزومه مختصر اساتید روی نام استاد مربوطه کلیک نمایید
 

ظرفیت سایت کامپیوتری 24 و ظرفیت کلاس 16 نفر می باشد.

 

زمان شروع کلاس ها: 31 تیرماه

 

ورود به قسمت مشاهده نمرات

 

تذکر مهم

برای دوره هایی که مکان برگزاری آنها "برگزاری در کلاس" درج شده است، متقاضیان باید با لپ تاپ شخصی خود در کلاس حاضر شوند و برای دوره هایی که مکان برگزاری آنها "برگزاری در سایت کامپیوتر" درج شده است، متقاضیان می توانند از سیستم های رایانه موجود در سایت استفاده نمایند.

 

نام دوره نسخه نرم افزار نام استاد

ساعت

زمان برگزاری نوع 1 (تومان) نوع 2 (تومان) نوع 3 (تومان)
شبکه های عصبی در
MATLAB
سرفصل مطالب

(برگزاری در سایت کامپیوتر)
MATLAB R2016a آقای کرباسی
رزومه...
30 شنبه
17-20
190000 215000 240000
Opensees
سرفصل مطالب

(برگزاری در کلاس)
OpenSEES 2.5.0 آقای جمالپور
رزومه...
21 شنبه
17-20
160000 180000 200000
AUTOCAD(2D&3D)
سرفصل مطالب

(برگزاری در سایت کامپیوتر)
AUTOCAD 2017 آقای اسماعیلی
رزومه...
40 یکشنبه
16-20
255000 290000 320000
 ETABS I
سرفصل مطالب

(برگزاری در کلاس)
ETABS 2016
آقای طهماسبی
رزومه...
40 یکشنبه
16-20
255000 290000 320000
Fortran 90
سرفصل مطالب

(برگزاری در سایت کامپیوتر)
Intel Visual Fortran 2013

آقای میرعارفین
رزومه...

30

دوشنبه
16-20

190000 215000 240000
MSProject
سرفصل مطالب

(برگزاری در کلاس)
MS Project 2016 آقای عباسی
رزومه...
30 دوشنبه
17-20
190000 215000 240000
MATLAB
(گروه 1)
سر فصل مطالب

(برگزاری در سایت کامپیوتر)
MATLAB R2016a آقای مهاجری
رزومه...
30 سه شنبه
17-20
190000 215000 240000
MATLAB
(گروه 2)
سر فصل مطالب

(برگزاری در سایت کامپیوتر)
MATLAB R2016a آقای اشراقی
رزومه...
30 چهارشنبه
17-20
190000 215000 240000
MATLAB
(گروه 3)
سر فصل مطالب

(برگزاری در سایت کامپیوتر)
MATLAB R2016a آقای کی نژاد
رزومه...
30 پنجشنبه
17-20
190000 215000 240000
FLUENT&GAMBIT مقدماتی
سر فصل مطالب

(برگزاری در کلاس)
Gambit 2.4.6
ANSYS Products v17.1
آقای زارع
رزومه...
30 سه‌شنبه
17-20
190000 215000 240000
Safe
سرفصل مطالب

(برگزاری در کلاس)
CSI SAFE 2014
آقای طهماسبی
رزومه...
30 چهارشنبه
17-20
190000 215000 240000
HTML & CSS 
سر فصل مطالب

(برگزاری در سایت کامپیوتر)
HTML5
CSS3
آقای آرمین پور
رزومه...
40 پنجشنبه
8-12
255000 290000 320000
3d Max
سرفصل مطالب

(برگزاری در سایت کامپیوتر)
3ds Max 2017 آقای مسکوکی
رزومه...
50 پنجشنبه
12:30-17
320000 360000 400000
Excel مقدماتی و پیشرفته
سرفصل مطالب

(برگزاری در کلاس)
Excel 2016 آقای اشراقی
رزومه...
24 پنجشنبه
14-17
160000 180000 200000
Photoshop
سرفصل مطالب

(برگزاری در کلاس)
Photoshop CC 2015 آقای اتابکی
رزومه...
30 پنجشنبه
14-17
190000 215000 240000
V-ray
سرفصل مطالب

(برگزاری در کلاس)
V-ray 2016 آقای مسکوکی
رزومه...
30 پنجشنبه
17-20
240000 270000 300000
Hysys
سرفصل مطالب

(برگزاری در سایت کامپیوتر)
ASPEN HYSYS 8.8 آقای مشیری
رزومه...
40 جمعه
9-13
255000 290000 320000
Android Studio
سرفصل مطالب

(برگزاری در کلاس)
Android Studio 2.3 آقای بساطی
رزومه...
40 جمعه
9-13
255000 290000 320000
Python
سرفصل مطالب

(برگزاری در سایت کامپیوتر)
2.7 Python آقای دلشاد
رزومه...
40 جمعه
13-17
255000 290000 320000

دریافت فایل برنامه کلاسها (روزهای کلاس و تعطیلی)

نوع 1: دانشجویان دانشگاه صنعتی امیرکبیر 

نوع 2: دانشجویان غیر از دانشگاه صنعتی امیرکبیر و فارغ التحصیلان دانشگاه صنعتی امیرکبیر

نوع 3: غیر از نوع 1و 2

 

رزومه مختصر
 

سر فصل مطالب


 

سر فصل مطالب


 

سر فصل مطالب
 

رزومه مختصر


 

رزومه مختصر


 

رزومه مختصر

 

سر فصل مطالب 

سر فصل مطالب

 

رزومه مختصر


 

رزومه مختصر


 

سر فصل مطالب


 

سر فصل مطالب

 

سر فصل مطالب


 

سر فصل مطالب
 

رزومه مختصر 

سر فصل مطالب
 

سر فصل مطالب


 

رزومه مختصر


 

رزومه مختصر


 

رزومه مختصر


 

سر فصل مطالب

 

رزومه مختصر


 

سر فصل مطالب

 

رزومه مختصر


 

سر فصل مطالب

 

سر فصل مطالب

 

رزومه مختصر


 

سر فصل مطالب

 

سر فصل مطالب

 

رزومه مختصر

 

سر فصل مطالب


 

سر فصل مطالب 

رزومه مختصر


 

رزومه مختصر

 

سر فصل مطالب

 

سر فصل مطالب

 

رزومه مختصر


 

سر فصل مطالب


 

سر فصل مطالب


 

سر فصل مطالب

 

سر فصل مطالب 

سر فصل مطالب


 

رزومه مختصر

 

رزومه مختصر


 

رزومه مختصر


 

رزومه مختصر


 

رزومه مختصر 

سر فصل مطالب

 

سر فصل مطالب

 

سر فصل مطالب


 

سر فصل مطالب

 

سر فصل مطالب

 

سر فصل مطالب

 

سر فصل مطالب

 

رزومه مختصر

 

رزومه مختصر

 

رزومه مختصر 

رزومه مختصر 

رزومه مختصر


 

رزومه مختصر

 

رزومه مختصر


 

سر فصل مطالب

 

سر فصل مطالب

 

سر فصل مطالب


 

سر فصل مطالب 

سر فصل مطالب


 

رزومه مختصر


 

رزومه مختصر


 

رزومه مختصر 

رزومه مختصر 

رزومه مختصر

 

رزومه مختصر


 

رزومه مختصر

 

پیوندها


جهت ثبت دوره های پیشنهادی خود فرم زیر را پر نمایید
نام و نام خانوادگی   ایمیل موبایل   دوره  

کد امنیتی
free counters