دپارتمان نرم افزار

آموزش نرم افزار با مدرک معتبر

آخرین مهلت ثبت نام ترم زمستان:

97/11/06

 

دوره‌های تخصصی آموزش نرم افزار
 

*جهت مشاهده سرفصل مطالب هر دوره آموزشی روی نام آن دوره و جهت مشاهده رزومه مختصر اساتید روی نام استاد مربوطه کلیک نمایید
 

ظرفیت سایت کامپیوتری 24 و ظرفیت کلاس 16 نفر می باشد.

 

زمان شروع کلاس ها: 15 بهمن ماه

 

ورود به قسمت مشاهده نمرات

 

تذکر مهم

برای دوره هایی که مکان برگزاری آنها "برگزاری در کلاس" درج شده است، متقاضیان باید با لپ تاپ شخصی خود در کلاس حاضر شوند و برای دوره هایی که مکان برگزاری آنها "برگزاری در سایت کامپیوتر" درج شده است، متقاضیان می توانند از سیستم های رایانه موجود در سایت استفاده نمایند.

 

نام دوره نسخه
نرم افزار
نام استاد

ساعت

زمان برگزاری نوع 1 (تومان) نوع 2 (تومان) نوع 3 (تومان)
Excel مقدماتی‌و‌پیشرفته
سرفصل مطالب

(برگزاری در سایت کامپیوتر)
Excel 2016 آقای عباسی
رزومه...
24 سه‌شنبه
17-20
160000 180000 200000
Adobe Photoshop
سرفصل مطالب

(برگزاری در کلاس)
Photoshop cc18 آقای
خانعلیزاده
رزومه...
30 شنبه
17-20
190000 215000 240000
MATLAB
سر فصل مطالب

(برگزاری در سایت کامپیوتر)
MATLAB R2016a آقای مهاجری
رزومه...
30 یکشنبه
17-20
190000 215000 240000
Fortran 90
سرفصل مطالب

(برگزاری در کلاس)
Intel Visual Fortran 2013

آقای میرعارفین
رزومه...

30

یکشنبه
17-20:30

190000 215000 240000
Autocad (2D & 3D)
سرفصل مطالب
(برگزاری‌در سایت‌کامپیوتر)
  آقای فرمانی
رزومه...
40 دوشنبه
17-21
255000 290000 325000
MSProject
سرفصل مطالب

(برگزاری در کلاس)
MS Project 2016 آقای عباسی
رزومه...
30 دوشنبه
17-20
190000 215000 240000
Gambit&Fluent
سرفصل مطالب

(برگزاری در سایت کامپیوتر)
  آقای زارع
رزومه...
30 سه‌شنبه
17-20
190000 215000 240000
Python
سرفصل مطالب

(برگزاری در کلاس)
  آقای یزدانی
رزومه...
30 سه‌شنبه
17-20
190000 215000 240000
شبکه‌های عصبی در MATLAB
سر فصل مطالب
(برگزاری در سایت کامپیوتر)
MATLAB R2016a آقای مهاجری
رزومه...
30 چهارشنبه
17-20
210000 240000 270000
ETABS
سرفصل مطالب

(برگزاری در کلاس)
  آقای گاوزن
رزومه...
48 چهارشنبه
17-21
310000 345000 380000
3d Max
سرفصل مطالب

(برگزاری در سایت کامپیوتر)
3ds Max 2017 آقای مسکوکی
رزومه...
50 پنجشنبه
12:30-17
320000 360000 400000
الگوریتم‌های فراابتکاری در MATLAB
سرفصل مطالب
(برگزاری در کلاس)
  آقای مهاجری
رزومه...
30 پنجشنبه
13-16
210000 240000 270000
SAFE
سرفصل مطالب

(برگزاری در کلاس)
  آقای گاوزن
رزومه...
40 پنجشنبه
16-20
255000 290000 325000
Motion Graphic
سرفصل مطالب
(برگزاری در کلاس)
  خانم معظمی
رزومه...
30 پنجشنبه
17-20
190000 215000 240000

دریافت فایل برنامه کلاسها (روزهای کلاس و تعطیلی)

نوع 1: دانشجویان دانشگاه صنعتی امیرکبیر 

نوع 2: دانشجویان غیر از دانشگاه صنعتی امیرکبیر و فارغ التحصیلان دانشگاه صنعتی امیرکبیر

نوع 3: غیر از نوع 1و 2

 

ثبت نام آنلاین دوره های آموزش نرم افزار

رزومه مختصر
 

سر فصل مطالب


 

سر فصل مطالب


 

سر فصل مطالب

 

رزومه مختصر


 

رزومه مختصر


 

رزومه مختصر

 

سر فصل مطالب 

سر فصل مطالب

 

رزومه مختصر


 

رزومه مختصر


 

سر فصل مطالب


 

سر فصل مطالب

 

سر فصل مطالب


 

سر فصل مطالب
 

رزومه مختصر 

سر فصل مطالب
 

سر فصل مطالب


 

رزومه مختصر


 

رزومه مختصر


 

رزومه مختصر


 

سر فصل مطالب

 

رزومه مختصر


 

سر فصل مطالب

 

رزومه مختصر


 

سر فصل مطالب

 

سر فصل مطالب

 

رزومه مختصر


 

سر فصل مطالب

 

سر فصل مطالب

 

رزومه مختصر

 

سر فصل مطالب


 

سر فصل مطالب 

رزومه مختصر


 

رزومه مختصر

 

سر فصل مطالب

 

سر فصل مطالب

 

رزومه مختصر


 

سر فصل مطالب


 

سر فصل مطالب


 

سر فصل مطالب

 

سر فصل مطالب

 

سر فصل مطالب


 

رزومه مختصر

 

رزومه مختصر


 

رزومه مختصر


 

رزومه مختصر


 

رزومه مختصر

 

سر فصل مطالب

 

سر فصل مطالب

 

سر فصل مطالب


 

سر فصل مطالب

 

سر فصل مطالب

 

سر فصل مطالب

 

سر فصل مطالب

 

سر فصل مطالب

 

رزومه مختصر

 

رزومه مختصر

 

رزومه مختصر 

رزومه مختصر 

رزومه مختصر


 

رزومه مختصر

 

رزومه مختصر


 

سر فصل مطالب

 

سر فصل مطالب

 

سر فصل مطالب


 

سر فصل مطالب 

سر فصل مطالب


 

سر فصل مطالب


 

رزومه مختصر


 

رزومه مختصر


 

رزومه مختصر 

رزومه مختصر 

رزومه مختصر

 

رزومه مختصر


 

رزومه مختصر

 

رزومه مختصر

 

رزومه مختصر

 

رزومه مختصر 

رزومه مختصر 

رزومه مختصر 

رزومه مختصر

 

رزومه مختصر

 

رزومه مختصر


 

پیوندها

کانال تلگرام
صورت مالی شرکت
اساسنامه
کارگاه لاتکس

جهت ثبت دوره های پیشنهادی خود فرم زیر را پر نمایید
نام و نام خانوادگی   ایمیل موبایل   دوره  

کد امنیتی
free counters