دوره های آموزشی


لطفاً دوره مورد نظر خود را انتخاب نموده و بر روی لینک ثبت نام مربوطه کلیک نمایید.

توجه: کلیه تعیین سطح ها شامل 2 بخش کتبی و شفاهی می باشد. 
توجه: تعیین سطح کتبی مکالمه 60 دقیقه بوده و فقط سطوح ELEMENTARY تا UPPER-INTERMEDIATE را شامل می شود. 
توجه: تعیین سطح کتبی تافل و آیلتس مشابه امتحان تافل و آیلتس اصلی است و داوطلبانی که سطح زبان آنان بالا نیست و یا هیچ گونه آموزشی در زمینه زبان انگلیسی نداشته اند، می بایست در تعیین سطح مکالمه شرکت کنند. 
توجه: تعیین سطح کتبی تافل و آیلتس حدوداً 150 دقیقه می باشد. 
توجه: داوطلبانی که زبان انگلیسی آنها در سطح ADVANCE می باشد به انتخاب خودشان می بایست در یکی از تعیین سطح های تافل یا آیلتس شرکت نمایند. 
توجه: آزمون های تعیین سطح تافل و آیلتس، دقیقاً شبیه آمون اصلی بوده و محک دقیقی برای دانستن نمره اصلی می باشد. 
توجه: تاریخ آزمون های کتبی 2 و 16 و 30 تیرماه می باشد.


عنوان دورهسطحزمان برگزاریتاریخ شروعتاریخ اتمامظرفیت باقی ماندهظرفیت کلاستادشهریه (تومان)ثبت نام
تعیین سطح IELTS-جمعه1396/03/011396/04/23 25 30آقای قاره20,000
تعیین سطح TOEFL-جمعه1396/03/011396/04/23 36 40آقای قاره20,000
تعیین سطح مکالمه-جمعه1396/03/011396/04/23 38 50آقای قاره10,000

توجه: برای دوره هایی که مکان برگزاری آنها "برگزاری در کلاس" درج شده است، متقاضیان باید با لپ تاپ شخصی خود در کلاس حاضر شوند.

 • شهریه نوع 1: دانشجویان دانشگاه صنعتی امیرکبیر (20% تخفیف)
 • شهریه نوع 2: دانشجویان سایر دانشگاه ها و فارغ التحصیلان دانشگاه صنعتی امیرکبیر (10% تخفیف)
 • شهریه نوع 3: غیر از نوع 1 و 2

جهت مشاهده سیلابس و روزمه اساتید به اینجا مراجعه نمایید.


عنوان دورهسطحمکان برگزاریزمان برگزاریظرفیت باقی ماندهظرفیت کلاستادشهریه 1 (تومان)شهریه 2 (تومان)شهریه 3 (تومان)ثبت نام
شبکه های عصبی در MATLAB-برگزاری در سایت کامپیوتریشنبـــــــه ساعت 17 23 24مهندس کرباسی190,000215,000240,000
OpenSees-برگزاری در کلاسشنبـــــــه ساعت 17 15 16دکتر جمالپور160,000180,000200,000
(AUTOCAD(2D & 3D-برگزاری در سایت کامپیوترییکشنبـــه ساعت 16 23 24مهندس اسماعیلی255,000290,000320,000
ETABS Iمقدماتی و پیشرفتهبرگزاری در کلاسیکشنبه ساعت 16 15 16دکتــــر طهماسبی255,000290,000320,000
FORTRAN90-برگزاری در سایت کامپیوتریدوشنبــه ساعت 16 24 24دکتـــــــــر میرعارفین190,000215,000240,000
MsProject-برگزاری در کلاسدوشنبـــه ساعت 17 16 16مهندس عباسی190,000215,000240,000
MATLAB (گروه یک)-برگزاری در سایت کامپیوتریسه شنبـــــه ساعت 17 24 24دکتـــــــــــر مهاجری190,000215,000240,000
MATLAB (گروه دو)-برگزاری در سایت کامپیوتریچهارشنبــه ساعت 17 24 24مهنـــــدس اشراقی190,000215,000240,000
MATLAB (گروه سه)-برگزاری در سایت کامپیوتریپنجشنبه ساعت 17 24 24دکتــــــــــر کی نژاد190,000215,000240,000
Fluent&Gambit-برگزاری در کلاسسه شـــنبـــه ساعت 17 16 16مهندس زارع190,000215,000240,000
SAFE-برگزاری در کلاسچهارشنبه ساعت 17 14 16دکتــــر طهماسبی190,000215,000240,000
3DMAX-برگزاری در سایت کامپیوتریپنجــشنبــه ساعت 12:30 21 24مهندس مسکوکی320,000360,000400,000
Excel 2016مقدماتی و پیشرفتهبرگزاری در کلاسپنجشنبه ساعت 14 13 16مهندس اشراقی160,000180,000200,000
Photoshop-برگزاری در کلاسپنجشنبـه ساعت 14 15 16مهنـــدس اتابکی190,000215,000240,000
V-Ray-برگزاری در کلاسپنجــشنبــه ساعت 17 14 16مهندس مسکوکی240,000270,000300,000
ASPEN HYSYS-برگزاری در سایت کامپیوتریجمعـــــه ساعت 9 24 24دکتر مشیری255,000290,000320,000
ANDROID STUDIO-برگزاری در کلاسجمعـــــه ساعت 9 16 16مهندس بساطی255,000290,000320,000
 • دانش آموزانی که 3 درس در رشته خود را به طور همزمان ثبت نام نمایند، از 10% تخفیف در هر یک از 3 درس برخوردارند.
 • دانش آموزانی که  والدین آنها عضو طبقه اجتماعی شهدا، جانبازان و فرهنگیان باشند، از 10% تخفیف برخوردارند.
 • دانش آموزانی که 4 درس به بالا در رشته خود را به طور همزمان ثبت نام نمایند، از 12% تخفیف در هر یک از 4 درس یا بیشتر برخوردارند.
 • دانش آموزانی که فقط سال قبل در کلاس های کنکور موسسه ثبت نام کرده بودند، از 25% تخفیف در همان درس ها برخوردارند.
 • داوطلبانی مجاز به ثبت نام در کلاس های کنکور کارشناسی می باشند که سال تولد آنها از سال 1373 به بعد باشد.

 • هر دانش آموز فقط از یکی از تخفیفات بالا می تواند بهره مند شود.

جهت مشاهده سیلابس و روزمه اساتید به اینجا مراجعه نمایید.


در حال حاضر دوره ای برای ثبت نام در دپارتمان کنکور کارشناسی وجود ندارد.

شهریه نوع1: تا 22 آبان ماه
شهریه نوع 2: تا 30 آبان ماه

جهت مشاهده روزمه اساتید به اینجا مراجعه نمایید.

در حال حاضر دوره ای برای ثبت نام در دپارتمان کنکور ارشد و دکترا وجود ندارد.

توجه: در صورتی که در ترم پیش در این مرکز ثبت نام نکرده اید بایستی قبل از ثبت نام در دوره های زیر؛ در تعیین سطح شرکت نمایید.

 • شهریه نوع 1: دانشجویان دانشگاه صنعتی امیرکبیر (20% تخفیف)
 • شهریه نوع 2: دانشجویان سایر دانشگاه ها و فارغ التحصیلان دانشگاه صنعتی امیرکبیر (10% تخفیف)
 • شهریه نوع 3: غیر از نوع 1 و 2

جهت مشاهده روزمه اساتید به اینجا مراجعه نمایید.

عنوان دورهسطحزمان برگزاریتاریخ شروعتاریخ اتمامظرفیت باقی ماندهظرفیت کلشهریه 1 (تومان)شهریه 2 (تومان)شهریه 3 (تومان)ثبت نام
Elementary 1-2Iفرد ساعت 171396/04/311396/06/25 12 16232,000261,000290,000
Pre-Intermediate 1-2Iفرد ساعت 171396/04/311396/06/25 17 17232,000261,000290,000
Intermediate 1-2Iفرد ساعت 171396/04/311396/06/25 16 16232,000261,000290,000
Upper-Intermediate 1-2Iفرد ساعت 171396/04/311396/06/25 16 16232,000261,000290,000
Elementary 3-4IIزوج ساعت 171396/04/311396/06/25 13 16232,000261,000290,000
Pre-Intermediate 3-4IIزوج ساعت 171396/04/311396/06/25 11 16232,000261,000290,000
Intermediate 3-4IIزوج ساعت 171396/04/311396/06/25 13 16232,000261,000290,000
Upper-Intermediate 3-4IIزوج ساعت 171396/04/311396/06/25 12 16232,000261,000290,000
ADVANCE Iپیشرفتهزوج ساعت 171396/04/311396/06/31 13 16440,000495,000550,000
ADVANCE IIپیشرفتهزوج ساعت 171396/04/311396/06/31 11 16440,000495,000550,000
IELTSپیشرفتهفرد ساعت 171396/04/311396/06/31 13 16440,000495,000550,000
TOEFLپیشرفته فرد ساعت 171396/04/311396/06/31 14 16440,000495,000550,000
در حال حاضر دوره ای برای ثبت نام در دپارتمان دوره های تخصصی وجود ندارد.