شرکت تعاونی اساتید و کارکنان

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

درباره ما

تاریخچه ما

about us

شرکت تعاونی اساتید و کارکنان دانشگاه صنعتی امیرکبیر از سال 1381 آغاز به کار نمود و فعالیت خود را در زمینه های خدماتی، تحقیقاتی، آموزشی، پژوهشی و رفاهی گسترش داد. این مجموعه از سال ۱۳۸۵ رویکرد آموزشی خود را با جدیت بیشتری ادامه داد و با گسترش آن از سال ۱۳۸۷ تاکنون توانسته خدمات آموزشی تخصصی در قالب های مختلف، زیر نظر دانشگاه صنعتی امیرکبیر ارائه نماید. همچنین این مجموعه به عنوان نماینده دانشگاه در قرارداد های مربوطه آن بوده و فعالیت در زمینه های آموزشی فوق برنامه در دانشگاه تنها زیر نظر این شرکت برگزار می گردد.

اعضا شرکت

componay members

مدیـــــر عامل

هیئت مدیره

همکاران

اساسنامه شرکت

charter

اطلاعات ثبتی شرکت

Registration info

 • نام شرکت: شرکت تعاونی اساتید و کارکنان دانشگاه صنعتی امیرکبیر
 •  
 • شناسه ملی:
 • 10102355396
 •  
 • کداقتصادی:
 • 411133366884
 •  
 • شماره ثبت:
 • 193626
 •  
 • تاریخ تاسیس:
 • 1381/08/02
 •  
 • کدپستی:
 • 1591634311