شرکت تعاونی اساتید و کارکنان

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

بهروز آقابیگی
35 سال سابقه در کار طراحی ، نگهداری و تعمیرات و اجرای تاسیسات مکانیکی و تهویه مطیوع / مدرس 18 دوره آموزشی تربیت کارشناس نگهداری و تعمیرات و دوره طراحی استخر ، سونا و جکوزی در جهاد دانشگاهی صنعتی شریف به مدت 4 سال / مدرس دوره مدیریت اماکن آبی در دانشگاه عالمه طبا طبایی زیر نظر معاونت آموزش وزارت علوم و تحقیقات
مدرس دوره سیستم بخار و کندانس و دوره نگهداری و تعمیرات تاسیسات در خانه تاسیسات 100
مدرس دوره مدیریت اماکن آبی در تربیت بدنی استان تهران 100
مدرس دوره نگهداری استخر ، سونا و جکوزی در کلوپ استخر داران ایران 100
مدرس دوره چیلرهای تراکمی و برج خنک کننده در آموزشگاهها ی خصوصی 100
آموزش تیم نگهدار تاسیسات شرکت زر ماکارون در محل کارخانه 100
آموزش تیم نگهدار تاسیسات مرکز لیزر ایران در محل موتورخانه 100
آموزش تیم نگهدار دانشگاه امام حسین در محل موتورخانه 100
آموزش دوره برق برای مهندسین تاسیسات 100
آموزش دوره رعایت الزامات نگهداری و تعمیرات در طراحی تاسیسات برای مهندسین مشاور 100