شرکت تعاونی اساتید و کارکنان

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

مهدی ذوالفقاری
1- تدریس دروس تخصصی رشته مترجمی و ادبیات زبان انگلیسی در دوره کارشناسی مانند، قرائت متون مطبوعاتی، ترجمه متون مطبوعاتی و ... . 2- برخورداری از مجوز تدریس و بهره مندی از شماره استادی ویژه سامانه مدرسین مدعو 3- تدریس درس تخصصی (آواشناسی) در مقطع کارشناسی ارشد 4- مدرس مدعو مجتمع آموزش عالی شهید زمانپور ،تدریس زبان عمومی و تافل 5- مدرس دوره های آموزش ویژه اعزام به خارج در سازمان های مرتبط با وزارت جهاد کشاورزی ، تدریس زبان عمومی و تافل 6- مدرس آموزش زبان مدیران کل و معاون محترم وزیر صنایع و عمران وزارت جهاد کشاورزی همراه با اخذ نامه ی تقدیر از معاون وزیر 7- مدرس آموزش زبان مدیران سازمان مرکزی تعاون روستایی وسازمان مرکزی شیلات ایران 8- مسئول آموزش زبان ویژه اعزام به خارج برخی از مدیران و کارشناسان شرکت توسعه دانه های روغنی ایران، تدریس زبان عمومی و تافل 9- بیش از 26 سال سابقه آموزش زبان عمومی و تخصصی 10- تدریس در دوره های فراگیر دانشگاه پیام نور از سال 80 تا 88
دبیر بین الملل فصلنامه بین المللی اقتصاد 100
نماینده گروه زبان انگلیسی سازمان جهاد کشاورزی استان تهران 100
مترجم تخصصی دفتر صنایع تبدیلی و تکمیلی 100
مدیر اجرایی فصلنامه بین المللی اقتصاد و مدیریت 100
مدعو در برخی جشنواره ها و همایش های بین المللی(خبرنگار مترجم) 100
مدرس نمونه سال 94 در یکی از مراکز دانشگاهی 100
رتبه 1 کشوری مسابقات سراسری حفظ قرآن کریم در نیشابور، سال 73 100